November 22.

Csak Istenbe helyezze bizalmát, mert Ő gondját viseli Önnek és három angyali gyermekének, akikkel megajándékozta Önt. Ezek a gyermekek adnak majd Önnek erőt és vigaszt az életben. Mindig gondosan nevelje őket; nem annyira a tudományra, mint inkább az erkölcsre. Fogadja meg szívből mindezt, legyenek ők kedvesebbek a szeme fényénél is. A szellemi neveléshez mindig társuljon a szívbéli jóság is. Ne feledkezzen meg szent vallásunkról! Enélkül halálos seb éri az ember szívét.

Rendszeres olvasók