November 30.

Ha szorongó és nyugtalan magadra tekintesz, megláthatod, hogy ez gátol meg legjobban a tökéletesedés útján. Szívedet, gyermekem, helyezd szelíden Urunk sebeibe. Mélyen bízz irgalmában és jóságában, abban, hogy Ő soha nem hagy el, és öleld jól magadhoz szent keresztjét!

November 29.

Nagy kegyelem, kedves gyermekem, ha már fiatalon elkezdhetjük szolgálni a Jóistent, akkor amikor még fogékonyabbak vagyunk mindenre. Milyen szép ajándék is az, amikor a virágzás után a fa meghozza első gyümölcseit!
Ne tartson vissza semmi attól, hogy egészen fölajánld magad a Jóistennek egyszer és mindenkorra elhatározva, hogy elveted a világ dolgait, az ördögöt és a testet, mint ahogy keresztszülőink a kereszteléskor teljes határozottsággal ellene mondtak nekik értünk! Nem érdemli meg talán tőled ezt az áldozatot az Úr?

November 28.

Minden emberi gondolatban van jó is, rossz is. A jóval azonosuljunk, a rosszat pedig kerüljük el!

November 27.

Jó megbékélni azokban a szenvedésekben, amelyeket Jézus küld. 
Jézus, aki nem engedi, hogy hosszan szenvedjetek, eljön, hogy felemeljen, erőt adjon és új bátorságot öntsön a lelketekbe.

November 26.

Vannak szavakkal kifejezhetetlen nagy örömök és mély fájdalmak. A lélek utolsó lehetősége a leírhatatlan boldogságban és a legnagyobb fájdalmak idején - a csend.

November 25.

Az Úr megmutatja magát és hív minket, de mi nem akarunk látni és válaszolni, mert magunkkal vagyunk elfoglalva. Megesik aztán az is, hogy a hangra, ami mindig hallható, nem figyelünk többé. De az Úr lángol, világít és hív. Az emberek élnek úgy, hogy már nem képesek a hívást meghallani.

November 24.

Gyűlölöm a bűnt! Szerencsés lenne országunk, ha törvényeit a becsület és a keresztény tanítások alapján próbálná meg tökéletesíteni.

November 23.

Semmiképpen és semmiért se akarjátok visszautasítani a szeretetszolgálatot! Ajánljátok föl magatokat! Ezt szeretné az Úr, és minden erőtökkel ezen kell lennetek.

November 22.

Csak Istenbe helyezze bizalmát, mert Ő gondját viseli Önnek és három angyali gyermekének, akikkel megajándékozta Önt. Ezek a gyermekek adnak majd Önnek erőt és vigaszt az életben. Mindig gondosan nevelje őket; nem annyira a tudományra, mint inkább az erkölcsre. Fogadja meg szívből mindezt, legyenek ők kedvesebbek a szeme fényénél is. A szellemi neveléshez mindig társuljon a szívbéli jóság is. Ne feledkezzen meg szent vallásunkról! Enélkül halálos seb éri az ember szívét.

November 21.

Isten odaadta nekem szegény húgocskámat, majd elvette tőlem. Áldott legyen az Ő szent neve. Így kiáltok föl, és így nyugszom meg, így merítek elegendő erőt, hogy ne roskadjak össze a fájdalom súlya alatt. Ti is nyugodjatok bele Isten akaratába, és hozzám hasonlóan nektek is enyhülni fog majd fájdalmatok.

November 20.

Bátorság, bátorság, a gyermekek nem szögek. A kínszenvedés nem tőlük származik.

November 19.

Isten áldása kísérjen, tartson meg és vezessen titeket! Ha egy kis nyugalmat szeretnétek ebben az életben, alapítsatok keresztény családot. Az Úr adjon nektek gyermekeket és kegyelmet, hogy a mennyei útra vezessétek őket.

November 18.

Vigasztalódjon, drága asszonyom, vigasztalódjon, mert az Úr karját nyújtja Önnek, és megvédi Önt. Igen, Ő mindenki atyja, de különösen azoké, akik boldogtalanok, és Önnek, aki özvegy anya, még inkább.

November 17.

Nincs utálatosabb egy könnyed, ledér és öntelt nőnél. Különösen, ha már feleség.
A keresztény feleségnek istenfélelemben kell élnie, a béke angyalának kell lennie a családban, méltóságteljesen és kedvesen kell viselkednie embertársaival.

November 16.

A legfőbb önmegtagadás az, amit a családban gyakorolunk.

November 15.

A családot járja át egészen a Lélek, amely mosolyogva tud lemondani önmagáról, mosolyogva tudja mindig és egészen föláldozni önmagát.

November 14.

Az Úr áldjon meg benneteket, és tegye könnyebbé a családdal járó terheket. Legyetek jók mindig! Emlékezzetek, hogy a házasság nehéz kötelességekkel jár, és ezeket csak az isteni kegyelem teheti könnyebbé. Szolgáljatok rá hát mindig erre a kegyelemre, és az Úr őrizzen meg benneteket nemzedékeken át.

November 13.

Kedves gyermekeim, adjátok magatokat egészen Urunk kezébe, ajándékozzátok neki hátralevő éveiteket, és kérjétek mindig Őt, hogy úgy szolgálhassatok ebben az életben, ahogy neki tetszik. Ne izgassátok szíveiteket hiábavaló ígéretekkel, hanem minden vágytól mentesen mutassátok meg szíveteket isteni Vőlegényeteknek. Ne maradjon más vágy benne, csak a szűz szereteté. Kérjétek, könyörögjetek, hogy töltse meg szíveteket az Ő szeretetével, lehessen az olyan, mint egy gyöngyház; csak mennyei harmattal éljen és ne a világ vizével. Meglátjátok, Isten segíteni fog és sokat tudtok majd tenni hivatásotokban.

November 12.

Isten szerelmére kérlek benneteket gyermekeim, ne féljetek Istentől, mert Ő senkinek sem akar rosszat! Nagyon szeressétek Őt, mert nagy jót akar tenni veletek. Haladjatok egyszerűen elhatározásaitok biztonságával, és ne töprengjetek kegyetlenül kísértő bűneiteken.

November 11.

Minden évszak megtalálható lelkünkben. Olykor a tél meddőségét, fásultságát és unalmát érzitek, majd a májusi harmatot a szent virágok illatával, aztán a meleget isteni Vőlegényünk örömének szeretetlángjában. Nem marad más hátra, csak az ősz, amely úgy tűnik, nem hoz sok gyümölcsöt. Gyakran megesik azonban, hogy a gabonacséplés és szőlősajtolás idején nagyobb termést kapunk, mint amilyet az aratás és szüret ígért. Ti azt szeretnétek, ha mindig tavasz és nyár lenne; de nem, kedves gyermekeim, a világban és a lélekben is szükség van erre a forgandóságra.
A mennyben minden a tavasz szépségében, az ősz örömében, a nyár szeretetében lesz. Ott nem lesz tél. De az önmegtagadáshoz és ezer kicsi, de szép erény gyakorlásához, amelyek éppen a meddőség idején mutatkoznak meg, itt szükség van a télre.

November 10.

Nemcsak, hogy nem találok kivetnivalót abban, hogy te viszonoztad ismerőseid látogatását, hanem kötelességednek is tartom ezt. A kegyelem mindenben hasznos, és mindenkor helyénvaló, és ezt egyáltalán nem lehet bűnnek mondani. Viszonozd csak a látogatásokat, és elnyered majd jutalmadat és az Úr áldását is.

November 9.

Keresztény módon használjátok föl pénzeteket és megtakarításaitokat, és akkor sok nyomorúság eltűnik majd, sok fájó test és szenvedő lény talál majd enyhülést és vigaszt.

November 8.

Gyermekem, a tökéletesség eléréséhez nagyon figyelnünk kell arra, hogy mindenben Isten tetszése szerint cselekedjünk, és meg kell próbálnunk elkerülni a legkisebb hibákat is. Teljesítsük kötelességünket maradéktalanul - egyre nagylelkűbben.

November 7.

Ti, orvosok, csakúgy, mint én, küldetéssel jöttetek a világra. Figyeljetek: én a kötelességről szólok nektek akkor, amikor mindenki a jogokról beszél... A ti küldetésetek, hogy a betegeket gyógyítsátok, de ha a betegágyhoz nem visztek szeretetet, nem hiszem, hogy sokat érnének a gyógyszerek. A szeretet nem mondhat le a szavakról. Szavak kellenek a szeretet kifejezésére, hogy a beteg lelkében is meggyógyuljon... Vigyétek Istent a betegekhez - ez minden más gyógymódnál többet ér.

November 6.

Gondold meg jól, mit írsz, mert az Úr számonkéri majd. Jól vigyázz, újságíró! Az Úr adja meg neked azokat az örömöket, amelyeket óhajtasz szolgálatodért.

November 5.

Legyetek olyanok, mint a lelki méhecskék, akik nem visznek mást a kasba, csak mézet és viaszt. Házatok békével, szelídséggel, egyetértéssel, alázattal és kegyelemmel legyen teljes.

November 4.

Szolgáld minél becsületesebben, pontosabban, nagylelkűbben mindenben az Urat, és akkor olyan leszel, amilyennek az Úr akarja, hogy légy.

November 3.

Az ellenség nagyon erős, és mindent összevetve úgy tűnik, hogy neki kellene győznie. Ó, jaj, ki fog kimenteni egy ilyen erős és hatalmas ellenség keze közül, aki nem hagy számodra szabad pillanatot sem nappal, sem éjszaka? Lehetséges, hogy az Úr megengedi, hogy elvesszek? Sajnos megérdemelném - de lehet az, hogy az én rosszaságom legyőzheti a mennyei Atya jóságát? Soha, soha, Atyám.

November 2.

Gyermekeim, ha nem teljesítitek kötelességteket, minden hasztalan! Meghalni is jobb.

November 1.

A kötelesség minden másnál - akár szent dolognál is - előbbrevaló.

Rendszeres olvasók