Június 8.

A kísértésekben az erős lelkekkel együtt légy erős, és harcolj a legfőbb vezető oldalán. Lélekben és testben ne add meg magad! Ha elbuksz, hajolj meg, de ne veszítsd el méltóságodat! Tökéletlenségeidet és visszaeséseidet mosd tisztára a bánat őszinte könnyeivel! Bízz az isteni jóságban, amely mindig felülmúlja hálátlanságodat, Fogadd meg, hogy megjavulsz, de ne bízd el magad, erődet csak Istenbe helyezd! Végül őszintén valld meg, hogy Isten védőpajzsa nélkül mindenféle bűnnek martaléka lennél.

Június 7.

Nem fogsz csodálkozni gyengeségeiden, hanem - miután magadra ismertél - elpirulsz majd, mert hűtlen voltál Istenhez. Őbenne fogsz bízni, nyugodtan borulsz a Mennyei Atya karjaiba, ahogy egy kisgyermek bújik édesanyja ölelésébe.

Június 6.

Az erős és nagylelkű szív csak nagy dolgok miatt érez fájdalmat, de azok sem hatolnak be a legbelsejébe.

Június 5.

Emlékezzünk, hogy Jézus Szíve nem csak magunk, hanem mások megszentelésére is meghívott bennünket. Segítséget szeretne kapni a lelkek megmentéséhez.

Június 4.

Szüntelenül áldást könyörgök nektek Jézustól, imádkozom az Úrhoz, hogy egészen alakítson át benneteket szeretetében. Ó, gyermekeim! Milyen szép az Ő arca és milyen szelíd a tekintete, és milyen jó mellette lenni a dicsőség hegyén! Oda kell helyeznünk minden vágyunkat és vonzódásunkat. Mi érdemtelenségünk ellenére ott vagyunk a Tábor-hegy oldalán azzal a szilárd elhatározással, hogy igyekszünk jól szolgálni és szeretni a jóságos Istent.

Június 3.

Jézus, Te mindig eljössz hozzám. Mit adjak Neked táplálékul?... Szeretetet! De az én szeretetem csalfa. Jézusom, nagyon szeretlek. Egészítsd ki az én szeretetemet!

Június 2.

Megrendülten nézünk arra a csodálatos titokra, amely Jézus szívét teremtményeihez vonzza. Tekintsünk hatalmas leereszkedésére; emberi testet öltött, hogy nyomorult földi életet éljen közöttünk. Szedjük össze elménk minden erejét, hogy méltóképpen végiggondolhassuk apostoli cselekedeteit, hogy föl tudjuk idézni szenvedésének és mártíriumának szörnyűségeit, hogy imádjuk vérét, amelyet az utolsó cseppig odaadott az emberiség megváltásáért. Alázatos hittel és ugyanazzal a lángoló szeretettel, amely az Ő szívében ég lelkeink iránt, hajtsuk lába elé tisztátalan fejünket.

Június 1.

Jézus szíve legyen minden ihletetek középpontja!

Május 31.

Isten és a sátán között a harctér az emberi lélek. Itt folyik a harc az élet minden pillanatában. Szükséges, hogy a lélek szabad bejárást engedjen az Úrnak, és általa mindenfelől megerősítse, fölfegyverezze magát. Az ő fénye így majd rávilágít a tévedésekre. A léleknek Jézus Krisztusba kell öltöznie, az Ő igazságába és igazságosságába, fel kell vennie a hit pajzsát, Isten igéjét, hogy le tudja győzni a hatalmas ellenségeket. Ahhoz, hogy Jézus Krisztusba öltözzünk, meg kell halnunk önmagunknak.

Május 30.

Légy mindig hűséges Istenhez, soha ne feledd neki tett ígéreteidet, és ne figyelj az esztelenek tréfálkozásaira! Tudd, hogy a világ és a világiak mindig kigúnyolták a szenteket, ők mégis fölötte álltak a világnak és a világ hatalmasainak.

Május 29.

Az önteltség a lélek ellensége. Joggal állíthatjuk, hogy az önteltség molyként rágja a tökéletesség felé igyekvő lelkeket. A szentek úgy mondták, hogy az önteltség szú a szentségben.

Május 28.

Legyünk szentekké, így miután együtt voltunk a földön, együtt leszünk mindig a mennyben is.

Május 27.

Illő komoly erőfeszítéseket tennünk, hogy szentekké legyünk és nagy szolgálatokat tegyünk Istennek és felebarátainknak.

Május 26.

Láttál már búzamezőt aratás előtt? Megfigyelheted, hogy néhány kalász büszkén, hivalkodóan emelkedik a magasba, mások meg a föld felé hajlanak. Vedd a legmagasabbakat, leghivalkodóbbakat, és meg fogod látni, hogy üresek. A legalacsonyabbak, legalázatosabbak viszont tele vannak búzaszemekkel. Láthatod tehát, hogy milyen üres dolog a hivalkodás.

Május 25.

Elégtételként gondolj fájdalommal az Istent ért bántásokra! Elégtételként maradj meg a jóban és harcolj hibáid ellen!

Rendszeres olvasók