Pio atyával kapcsolatos anyagok


Könyvek:

1. Pio atya breviáriuma - Pio atya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára2. Életem Pio atya közelében - Cleonice Morcaldi
 
„Az életem Pio atya közelében" című lelki naplót - Cleonice Morcaldi tanárnő személyes naplójegyzeteit - méltán tartják sokan a vallási irodalom egyik gyöngyszemének. Egyszerre megindító, felemelő, izgalmas, merész, őszinte és intim írás. A szeretet erejével történő átalakulás hatalmas kalandjának a bemutatása. Végtelenül tiszta, egyszerű és a nagy szentek világát felidéző misztikus mű. A Pio atyával - a szent életű stigmatizált pappal folytatott különleges párbeszédek ismertetésével, Pio atya és Cleonice kapcsolatának ábrázolása egyszerre tár fel eddig felfedetlen részleteket Pio atya működésének titkaiból és nyújt megindító élményt az olvasónak.

  3. Történetek Pio atyáról- Katharina Tangari
 
Madame Tangari 1949-ben hallott először Pio atyáról, amikor zarándokúton járt Dél-Olaszországban. A következő évben találkozott először személyesen az atyával, és lelki leánya lett. A következő tizennyolc évben ez a kapcsolat az atya 1968-ban bekövetkezett haláláig töretlen maradt. Egyfajta közvetítő szerepet szánt neki a gondviselés a stigmatizált szerzetes és a tőle távol lévő hívek között. Madame Tangari minden egyes személyes látogatása alkalmával számos kérést tolmácsolt Pio atyának, így közvetve és közvetlenül egyaránt szemtanúja lehetett számtalan csodás eseménynek, melyek Pio atya közbenjárása által történtek. A könyv számos Pio atyával kapcsolatos különleges történetek Katharina Tangari által lejegyzett változata. (Etalon Kiadó)4. Pio atya igazi arca - Maria Winowska


A szerzőnek sikerült beillesztenie Pio atyát saját környezetébe olyan tömeg közepén, amely túl gyakran várakozik csodára, majd elkalauzolja az olvasót a természetfeletti határmezsgyéjére, részt vesz a szent életében, és ismerteti a fontos eseményeit is.

5. Pio atya levelei
Pietrelcinai Pio atya a XX. század legnagyobb misztikusa, az első stigmatizált pap, akit 2002-ben avatott szentté II. János Pál pápa. A most megjelent kötetben lelki életéről, vívódásairól, Istennel megélt találkozásairól vall, mégpedig olyan őszinteséggel, amilyennel egyedül gyóntatója előtt nyílik meg az ember.
A 47 levelet tartalmazó könyv első része a stigmatizáció előtti időszak leveleit tartalmazza, a második rész fő témája a rejtőző Isten keresése és a lélek tisztulása a szenvedésekkel teli „sötét éjszaka" megtapasztalása által. A válogatás Barsi Balázs OFM ajánlásával, a MÉCS Családközösségek gondozásában jelent meg.

Filmek:

1. Pio atya, a csodák embere I.-II.
Carlo Carlei

A XX. század hatalmas népszerűségnek örvendő szerzetesének igaz élettörténetét mutatja be ez a magával ragadó film. A San Giovanni Rotondóban élt pap élete rendkívüli misztérium és csodás történések sorozata volt. A stigmatizált pap ugyanazokat a sebeket hordozta magán, amelyek Krisztus testén is megvoltak. Népszerűségét annak köszönhette, hogy különleges képességei mellett jó humorú, közvetlen és szerény ember volt, aki az egyszerű emberekkel is megtalálta a hangot. Carlo Carlei filmje Pio atya életének főbb eseményeit beszéli el: áldozatos tetteit, a különleges gyógyításokat, a megkísértéseket és a kísértő elűzésének rendhagyó történeteit.


2. Pio atya - Feszület Kereszt nélkül
Fabrizio Costa 
Pio Atyának,a XX. század egyik legnépszerűbb katolikus szentjének titokzatos és küzdelmes életét mutatja be ez a dokumentumfilm. A különleges képsorok, valamint a tanítványok és barátaik szájából elhangzó érdekes történetek lépésről lépésre vezetnek be bennünket a stigmatizált, Krisztus útját követő szerzetes misztériumokkal és áldozatokkal teli világába.

(a szöveges ismertetők a http://www.ujember.ro/ honlapról származnak)


Oldalak:

http://pio.freeweb.hu/

Rendszeres olvasók