December 31.

Csak azt illeti a dicsőség koszorúja, aki bátran küzd az utolsó pillanatig. Szent harcunkat kezdjük meg a következő évben is. Isten segít majd és az örök győzelemmel koronázza meg életünket.

December 30.

Nehéz szentté válni. Nehéz, de nem lehetetlen. A tökéletesség útja hosszú. Olyan hosszú, mint bármelyikünk élete. A megpihenés vigasz a hosszú úton. De amint felfrissültünk, nyomban fel kell kelnünk, és folytatni kell utunkat.

December 29.

Ha eljön az utolsó óra, és szívünk utolsót dobban, minden befejeződik számunkra, az értékes és az értéktelen idő is. Úgy jelenünk meg az ítélő Krisztus előtt, ahogyan a halál ránk talál. Könyörgéseink, könnyeink, bűnbánatunk, amelyek a földön még meghatották volna Isten szívét, és amelyek a szentségek segítségével bűnösökből szentekké tehettek volna minket, most már semmit sem érnek. A kegyelem ideje elmúlt. Megkezdődött az ítélet ideje.

December 28.

A saját ügyleteiknek élő világiak sötétségben és tévedésben élnek, nem törődnek azzal, hogy megismerjék Isten dolgait, és nem gondolnak örök üdvösségükre sem. Nem akarnak tudni annak a Messiásnak eljöveteléről, akire annyian várnak, aki után annyian sóhajtoznak, akiről a próféták szóltak és jövendöltek.

December 27.

Jézus a szegény és egyszerű pásztorokat angyalok által, a bölcseket pedig tudományuk által hívja magához, hogy megmutatkozzék nekik. A kegyelem érintésétől mindnyájan hozzáfutnak, hogy imádják Őt. Isteni ihletéssel hív mindannyiunkat, és kegyelmével szól hozzánk. Hányszor hívott bennünket is szeretettel? Készségesen válaszoltunk neki? - Istenem, pirulok és zavarban vagyok, ha felelnem kell ezekre a kérdésekre.

December 26.

Jézus születésünk pillanatától megmutatja nekünk küldetésünket: meg kell vetni azt, amit a világ szeret és keres.

December 25.

Bátran és vidáman viseld a megpróbáltatásokat, amelyek elé az Úr állít! Élj vidáman és bátran, mert az angyal, aki Üdvözítőnk és Urunk születését megjövendöli, énekelve hozza a hírt; énekel, amikor hírül adja, hogy Ő az öröm, a béke, és a boldogság a jóakaratú embereknek. Értse meg mindenki, hogy az isteni Gyermek megszületéséhez is elegendő az emberek jóakarata.

December 24.

A Gyermek Jézus legyen a csillag, aki átvezet téged az élet pusztaságán.

December 23.

A hit minket is vezet, biztosan haladunk fénye mögött. Követjük az utat, amely Istenhez vezet, az Ő országába. A háromkirályok is így követték a csillagot, a hit szimbólumát, és így eljutottak a kívánt helyre.

December 22.

Édesanyám, Mária, vigyél magaddal a Betlehemi istállóba, hadd merüljek el annak a nagy és csodálatos dolognak a szemlélésében, ami azon a csendes, szent éjszakán történt!

December 21.

Ne légy keserű, sem sértődékeny, de szabadulj meg minden hibától; légy szelíd, jószívű, kedves, békés. Szerezz örömöt másoknak.

December 20.

Szegénység, alázat, nyomorúság, megvetés veszi körül a testet öltött Igét. De mi a minket körülvevő sötétségből egy dolgot értünk, egy hangot hallunk, egy csodálatos igazságot érzékelünk: mindezt szeretetből tetted, és csak a szeretethez hívsz bennünket, csak a szeretetről beszélsz nekünk, csak a szeretet próbái elé állítasz minket.

December 19.

A Mennyei Gyermek kedvessége meghódítja szívemet, szeretete rabul ejt. Engedd, hogy lelkem fölengedjen szereteted tüzénél, hogy eléghessek ebben a tűzben, égess hamuvá itt, lábad előtt, hogy egészen szeretetté váljak és magasztaljam jóságodat és szeretetedet!

December 18.

Az Egyháznak minden ünnepe szép... a Húsvét, igen, a megdicsőülés..., de a Karácsonyban olyan melegség van, olyan gyermeki báj, amely megindítja egész szívemet.

December 17.

Mondjátok Jézusnak: "Nagyobb szeretetet kívánsz tőlünk? Nincs több. Kérlek, adj még, hogy fölajánlhassam Neked!" - Ne kételkedjetek, Jézus elfogadja fölajánlástokat, legyetek nyugodtak.

December 16.

Rajta, kedves gyermekem, gondosan ápold szívedet, és adj meg neki mindent, ami csak kell boldogságához. Bár minden évszakban, azaz minden korban meg lehet és meg kell ezt tenni, azonban most, fiatalon a legjobb. Most van a legnagyobb szükség rá.

December 15.

Ha félünk, hogy elveszünk Isten jóságának karjában, ez még annál is furcsább, mint amikor a kisgyermek fél édesanyja ölében.

December 14.

Aki a földhöz ragaszkodik, oda is ragad. Jobb fokozatosan elszakadni, mint egyszerre. Gondoljunk mindig az égre!

December 13.

Megpróbáltatásokon keresztül vezeti magához Isten a neki kedves lelkeket.

December 12.

A kételkedéssel sértjük meg legjobban Istent.

December 11.

A rémület rosszabb a rossznál.

December 10.

Ahol nincs engedelmesség, ott nincs erény. Ahol nincs erény, ott nincs jó, nincs szeretet, és ahol nincs szeretet, ott nincs Isten. És Isten nélkül nem üdvözülünk. Ezek együtt olyanok, mint egy lépcső, és ha annak hiányzik egy foka, lezuhanunk.

December 9.

Ne filozofálgassatok hibáitokról, ne keressetek mentségeket! Éljetek őszintén! Nem, Isten sohasem hagy el benneteket, ha kitartotok mellette. A világ felfordult, minden sötétségben van, füstben, zűrzavarban, de Isten velünk van. Mitől félünk tehát? Ha Isten ott van a sötétségben és a Sínai-hegyen, villámlások és mennydörgések közepette, nem kell-e akkor örülnünk, hogy közelébe tudhatjuk magunkat?

December 8.

Isten csak akkor szolgál bennünket, ha mi úgy szolgáljuk Őt, ahogyan Ő akarja.

December 7.

Szeretettel alázkodjatok meg Isten és az emberek előtt, mert Isten az alázatosakhoz szól. Szeresd a csöndet, mert a sok beszéd mindig a bűn forrása. Amennyire csak lehet, vonulj vissza, mert a magányban az Úr szabadon szól a lélekhez, és a lélek jobban meg tudja hallani az Ő hangját. Csökkentsd látogatásaidat és keresztényként fogadd, amikor eljönnek hozzád.

December 6.

Amikor nem tudsz nagy léptekkel haladni az Istenhez vezető úton, elégedj meg kicsiny lépéseiddel és várj türelemmel, amíg majd futni tudsz vagy inkább repülni. Jó gyermekem, fogadd el, hogy most még csak kis méhecske vagy, akiből nemsokára fürge, nagy méh lesz, mézet készítő.

December 5.

Cselekedjük a jót, amíg van időnk és dicsőséget szerzünk majd Mennyei Atyánknak! Meg fogunk szentelődni és jó példát adunk majd másoknak.

December 4.

Való igaz: soha nem érünk a csúcsra anélkül, hogy ne találkoznánk Istennel. A találkozáshoz nekünk emelkednünk kell, neki pedig le kell szállnia. De amikor nem bírjuk tovább, és meg kell állnunk, akkor alázzuk meg magunkat. Ekkor találkozunk majd Istennel, mert Ő az alázatos szívbe száll le.

December 3.

Amikor nyomorúságos helyzetben lesztek, tegyetek úgy, mint a jégmadár, amely a hajó vitorlarúdjára rak fészket; rugaszkodjatok el a földtől, gondolataitokat és szíveteket fordítsátok Isten felé, mert csak Ő adhat nektek vigaszt és erőt, hogy szentül kiálljátok a próbát.

December 2.

Isten jósága nemcsak hogy nem utasítja el a bűnbánó lelkeket, hanem még a megátalkodott lelkeknek is a keresésére indul.

December 1.

Az Isten ítéletétől félek és nem az emberekétől. Csak a bűn rémítsen meg minket, mert Istent támadja és szégyent hoz ránk.

Rendszeres olvasók