Március 31.

Fogadj el minden fájdalmat és meg nem értést, amely föntről ered! Így leszel tökéletes és így leszel szentté.

Március 30.

Határtalan örömöt érzek, hogy az Úr bőkezűségében mindig kedveskedik lelkednek. Tudom, hogy szenvedsz, de nem éppen ez a biztos jele annak, hogy Isten szeret téged? Tudom, hogy szenvedsz, de nem ez-e a megkülönböztető jele minden léleknek, amely eledeléül és örökségéül Istent, a keresztre feszített Istent választott? Tudom, hogy lelked mindig próbák alatt áll és körülfog a sötétség - de legyen elég neked, gyermekem, tudni azt, hogy Jézus veled és benned van.

Március 29.

A fizikai és erkölcsi szenvedés a lehető legméltóbb fölajánlás Annak, aki szenvedése árán üdvözített minket.

Március 28.

Az angyalok csak azért féltékenyek ránk, mert nem szenvedhetnek Istenért. Csak a fájdalom árán mondhatja biztosan a lélek: - Istenem, ugye látod, hogy szeretlek?

Március 27.

A keresztények Istene a metamorfózis Istene: beledobjátok szívébe a fájdalmat és kiveszitek belőle a békét. Kétségbeesést  helyeztek belé és reményt merítetek belőle.

Március 26.

Az élet keresztút, de ezt az utat vidáman kell járnunk. A keresztek a Vőlegény ajándékai, és én féltékenyen őrzöm azokat. Szenvedéseim örömteliek. Csak akkor szenvedek, amikor nem szenvedek.

Március 25.

Törődjetek bele abba, hogy a szenvedés természetes, és a bűnön kívül ennél semmi sem természetesebb. Akaratotok - Isten segítségével - mindig győzedelmeskedik majd, és az isteni szeretet sohasem veszíti el erejét lelketekben, ha állhatatosan megmaradtok az imában.

Március 24.

Szeresd mindig a fájdalmat, amely az isteni bölcsesség alkotása, és Isten szeretetének műveként nyilatkozik meg.

Március 23.

A választott lelkek sorsa a szenvedés. A keresztényként viselt szenvedés a feltétele annak, hogy Isten, az üdvösségre vezető minden kegyelem és ajándék szerzője, megdicsőíthessen bennünket.

Március 22.

Isten igazi szolgái sokra becsülték a viszontagságokat, mert ezek közelítettek ahhoz az úthoz, amelyet Urunk bejárt. Ő, a kereszt és a gyalázatok árán üdvözített minket.

Március 21.

Igen, én szeretem a keresztet. Csak a keresztet. Szeretem, mert mindig ott látom Jézus vállán.

Március 20.

Erősen és kitartóan kapaszkodj Istenbe! Minden szereteted, minden kínod, teljes valód szenteld neki, és türelemmel várd a szép nap visszatértét, amikor a lelki szárazságban, elhagyatottságban és sötétségben meglátogat majd a Vőlegény.

Március 19.

Odaadóan járjuk a keresztutat érte, Aki föláldozta magát értünk. Türelemmel járjuk utunkat, bízva abban, hogy följutunk a Tábor hegyére.

Március 18.

Ha az Ő akaratában megnyugodva szenvedsz, akkor nem támadod, hanem szereted Őt. Szíved nagyon megerősödik, ha arra gondolsz, hogy a fájdalom idején Jézus maga szenved benned és érted. 
Nem hagyott el téged, amikor elmenekültél előle - miért hagyna akkor magadra most, amikor szenvedéseddel szereteted bizonyítékát adod neki?

Március 17.

Ne féljetek a bajoktól, viszontagságoktól, mert azok a kereszt lábához irányítják a lelket, és a kereszt a menny kapuihoz viszi; a mennyben pedig a halál Legyőzőét találjuk, Aki az örök boldogsághoz vezet.

Március 16.

A nagy lelkek mindig szerették a fájdalmat. A bukás után ez a teremtés segítőtársa, hogy a lélek újra fölemelkedhessen. A fájdalom a végtelen szeretet egyik ölelő karja  - újjászületésünkért.

Március 15.

Aki szeretni kezd, annak készen kell állnia a szenvedésre.

Március 14.

A jó szív mindig erős. Szenved, de elrejti könnyeit. Az emberekért és Istenért hozott áldozatban talál vigaszt.

Március 13.

Szeresd Jézust! Nagyon szeresd Őt! És éppen ezért szeresd jobban az áldozatot!

Március 12.

Ezer keresztet szeretnék inkább, és minden kereszt édes és könnyű lenne, ha nem lenne ez az egy, hogy mindig érzem a bizonytalanságot: tetszenek-e az Úrnak cselekedeteim... Fájdalmas így élni... Beletörődöm, de belenyugvásom, az én igenem olyan hidegnek, hiábavalónak tűnik!... Milyen titok ez! Csak Jézusnak kell ezzel törődnie.

Március 11.

A belső jóérzések néha gyermetegek. Nem a tökéletesség jelei. Nem az édesség, hanem a fájdalom kell. A fáradtság, a fásultság, a tehetetlenség az igazi szeretet jelei. A fájdalom kedves. A száműzetés szép, mert a szenvedésben adhatunk valamit Istennek. Fájdalmunk, szenvedéseink ajándéka nagy. Ez az, amit a mennyországban már nem vállalhatunk.

Március 10.

Az Úr néha megérezteti veled a kereszt súlyát. Ez a teher elviselhetetlennek tűnik, de viszed, mert az Úr szeretetében és irgalmasságában kezét nyújtja és erőt ad neked.

Március 9.

Tudom, hogy sokat szenvedsz - de hát nem ez a Vőlegény jegyajándéka?

Március 8.

Tudom jól, gyermekem, hogy keresztutad egyre fájdalmasabb. Gondolj azonban arra, hogy Jézus a Golgotán váltott meg bennünket, és a megváltott lelkek üdvözülésének a Kálvárián kell beteljesednie.

Március 7.

Ne félj tehát, hanem tartsd magad a legszerencsésebbnek, hogy méltónak találtattál részt venni az Isten-ember fájdalmaiban. Ez nem önfeladás, hanem szeretet, hatalmas szeretet, amellyel Isten közeledik feléd. Nem büntetés volt, hanem szeretet, a legmagasabb rendű. Áldjad ezért az Urat, és nyugodtan igyál a Getszemáni kert szenvedésének kelyhéből.

Március 6.

Először is meg kell mondanom neked, hogy Jézusnak szüksége van olyanokra, akik vele együtt szenvednek az emberi kegyetlenség miatt. Ezért vezet a fájdalom útjain. Áldott legyen azonban az Ő szeretete, amely meg tudja édesíteni a keserűt is, és örök életet ad az élet időleges kínjaiért, fáradozásaiért.

Március 5.

Jézus életedben nem arra kér téged, hogy hordozd vele a nehéz keresztet. A keresztnek csak egy kis darabját kell vinned: az emberi fájdalmakat.

Március 4.

Az Úr nem adhat nekem egy cirenei Simont. Csupán Isten akaratát kell megtennem, és - ha elnyerem tetszését - a többi nem számít.

Március 3.

Ezen a földön mindenkinek megvan a maga keresztje. úgy kell azonban cselekednünk, hogy ne a bal, hanem a jobb latorrá váljunk.

Március 2.

Nem akarjuk elhinni, hogy a szenvedésre szüksége van lelkünknek, hogy a keresztnek mindennapi kenyerünknek kell lennie. Ahogyan a testnek szüksége van táplálékra, úgy van szüksége a lelkünknek a keresztre nap mint nap, hogy tisztuljon és kiváljon a teremtmények közül. Nem akarjuk megérteni, hogy kereszt nélkül Isten nem akar és nem tud sem üdvözíteni, sem megszentelni bennünket, és minél inkább magához vonz egy lelket, annál jobban megtisztítja a kereszt által.

Március 1.

A legszebb hitvallás az, ami a sötétben szakad föl belőled, az áldozatban, a fájdalomban, amikor megfeszült erővel akarod a jót. Ez az, ami villámként hasít lelked sötétségébe, ez a vihar világossága, amely fölemel és Istenhez vezet.

Rendszeres olvasók