Február 28.

Szeresd Urunkat, gyermekem, és szeresd az Ő jegyesét, az Egyházat. Szeresd ezt a kedves és édes galambot, mert csak ő költheti ki a tojást, hozhatja világra a Vőlegény kis galambfiókáit.
Mondj köszönetet állandóan Istennek, hogy az Egyház gyermeke lehetsz megannyi lélek nyomán, akik előttünk boldogan tértek az Úrhoz.
Élj együttérzésben minden pásztorral, prédikátorral és lelkivezetővel, és lásd magad előtt őket a föld színén, hiszen a világ minden részén megtalálhatóak! Imádkozz értük Istenhez, hogy üdvözüljenek és gyümölcsözően végezhessék a lelkek üdvözítését.

Február 27.

Imádkozzatok a szószegőkért, a gonoszokért, a haragtartókért; imádkozzatok a Szentatyáért, az Anyaszentegyház minden szellemi, lelki és anyagi szükségletéért, és mondjatok külön imát mindazokért, akik a lelkek üdvösségéért munkálkodnak a Mennyei Atya dicsőségére.

Február 26.

Ne gyötörd magad annyira, hogy elveszítsd belső békédet. Imádkozz állhatatosan, bizalommal, nyugodt és derűs elmével.

Február 23.

Nem mindig sikerül jól végezned az elmélkedést; ez azért van, mert nagy szorongás él benned, aggodalom, hogy meg tudsz-e változni az elmélkedés során, hogy találj valamit, ami majd kielégíti és megvigasztalja lelkedet. Ennyi épp elég ahhoz, hogy sohase találd meg azt, amit keresel. Gondolatodat nem helyezed az igazságba, amelyről elmélkedsz.
Gyermekem, tudd meg, hogy amikor valaki nagy sietve és mohón kutat egy elveszett dolog után, kezével érintheti, szemével százszor is láthatja, mégsem veszi észre soha. Ebből a hasztalan és hiábavaló aggodalomból nem származhat más, mint hatalmas lelki fáradság és szellemi tehetetlenség, amely nem képes megnyugodni az előtte levőben: a lélek hideggé válik, eltompul, fogyni kezd belőle a szeretet.
Más gyógyírt nem ismerek erre, mint hogy abba kell hagyni az aggodalmaskodást, mert ez az egyik legnagyobb akadály, amely az igazi erény és a hűséges odaadás útjában áll: úgy tesz, mintha jó munkára serkentene, de ehelyett megkeményít, sietségbe ránt, hogy haladtunkban elgáncsoljon.

Február 22.

Nem hihetem, hogy abba kell hagynod az elmélkedést csak azért, mert úgy tűnik számodra, hogy általa semmit sem nyertél. Gyermekem, az ima szent ajándéka ott van az Üdvözítő jobbjában, és amennyire kiüresedsz - kiürülsz tehát a test és saját akaratod szeretetéből -, amennyire a szent alázatba helyezkedel, az Úr annyira tud szólni szívedhez.

Február 21.

Állhatatos türelemmel végezd az elmélkedés szent gyakorlatát; elégedj meg először kis lépésekkel, hogy aztán majd futhass vagy inkább röpülhess. Légy engedelmes! Ez sohasem kis dolog a lélek számára, amely Istent választotta eledeléül. Nyugodj bele abba, hogy most még kicsi méhecske vagy, akiből nemsokára mézet készítő nagy fürge méh lesz. Légy mindig szeretetteljesen alázatos Isten és az emberek előtt, mert Isten valóban ahhoz szól, aki alázatos szívű.

Február 20.

Krisztus követéséhez szükség van a mindennapi elmélkedésre, arra, hogy újra meg újra végiggondoljuk Krisztus életét. Az elmélkedéstől lesznek a cselekedetek értékesekké, és ebből születik meg Krisztus követésének vágya és a bátorítás arra, hogy kövessük Őt.

Február 19.

A keresztény lélek egyetlen napot sem tölt el anélkül, hogy ne elmélkedne Jézus Krisztus szenvedéséről.

Február 18.

Ahogyan a méhecskék átröpülnek a széles mezőkön, hogy elérjék a legkedvesebb virágokat, és ezután fáradtan, de elégedetten, virágporral megrakottan visszatérnek a léphez, hogy csendes munkálkodásban a virágok nektárát az élet nektárává alakítsák, így kell nektek is - miután befogadtátok - megtartanotok szívetekben Isten igéjét. Térjetek vissza a kaptárba; tehát figyelmesen elmélkedjetek, ízleljetek végig minden szót, keressétek a mélyen nyugvó jelentést. Ragyogó világosságban jelenik majd meg, hatalmat ad, hogy megsemmisítse az anyag felé irányuló vonzódásaitokat. A lélek tisztán szárnyalni kezd, hogy szívetek egyre inkább összeforrjon Uratok isteni Szívével.

Február 17.

Tartsátok mindig lelki szemetek előtt Isten Anyjának, a mi Édesanyánknak nagy alázatát. Ő minél többet kapott az égi ajándékokból, annál inkább alázatos lett.

Február 16.

Minden imádság jó, amit egyenes szándék és jóakarat kísér.

Február 15.

Sohase fogok belefáradni az imába. Az imába Jézusomhoz. Az én imáim inkább a bűnhődésből fakadnak, mert számtalan bűnömmel nagyon elkedvetlenítettem Jézust. De ő végül megkegyelmez nekem.

Február 14.

A szentek imái a mennyben és az igaz lelkeké a földön örökkön illatoznak.

Február 13.

Az imádságnak állhatatosnak kell lennie, mert az állhatatosság jelzi a hitet.

Február 12.

Mindig imádkozni - így mentjük meg a lelkeket.

Február 11.

Az imádságból származik a legnagyobb megerősítés.

Február 10.

Ha tudsz szólni az Úrhoz az imában, szólj hát, dicsérd Őt, de ha nem találod a megfelelő hangot a lélek útjain, akkor se kedvetlenedj el: maradj nyugodt és adj hálát az Úrnak. Ő lát téged, örül, hogy itt vagy, értékeli hallgatásodat, és egyszer csak kézen fog és megvigasztal.

Február 9.

Amikor Isten mellett találod magad az imádságban, szólj hozzá, ha tudsz; ha nem, maradj nyugodtan, mutasd meg magad neki és ne keress más elfoglaltságot.

Február 8.

Ahogy elidőzünk Isten jelenlétében és átadjuk neki akaratunkat, hogy az Ő szolgáiként ismerhessünk magunkra - ez a legszentebb, a legkiválóbb, a legtisztább és legtökéletesebb.

Február 7.

Bízom a szeretetben, hogy imáidban nem feledkezel meg arról, Aki a keresztet hordozta mindannyiunkért.

Február 6.

Az imádság a legjobb fegyverünk: kulcs, amely megnyitja Isten szívét. Szíveddel is szólnod kell Jézushoz, nemcsak a száddal; sőt, olykor csak szívünkkel kell hozzá beszélnünk.

Február 5.

A könyveket tanulmányozva keressük Istent - az elmélkedésben megtaláljuk Őt.

Február 4.

Legyetek állhatatosak az imádságban és az elmélkedésben. Azt mondtátok, hogy már belekezdtetek. Istenem, mekkora vigasztalás ez egy atyának, aki úgy szeret benneteket, mint saját lelkét! Folytassátok rendíthetetlenül az Isten felé irányuló szent szeretetgyakorlatot! Csak néhány öltést minden nap , éjszaka, a lámpa halvány fényénél, a lelki kiszáradás tehetetlenségében ugyanúgy, mint nappal, a lélek megvilágosodásának boldog örömében.

Február 3.

Nincs más kívánságom, mint meghalni vagy szeretni Istent. Vagy a halál, vagy a szeretet, mert az élet szeretet nélkül rosszabb a halálnál. Ez számomra elviselhetetlenebb lenne, mint a halál.

Február 2.

Az üdvösség eléréséhez át kell kelni a mindig pusztulással fenyegető, viharos tengeren. A Kálvária a szentek hegye. Onnan lehet átlépni egy másik hegyre: a Tábor hegyére.

Február 1.

Szívünk az imádságban átdobog Isten szívébe... Ha jól imádkozunk, megrendül az isteni Szív, mind jobban kitárul és meghallgat bennünket. Amikor Istenhez fordulunk, próbáljunk meg teljes lélekkel imádkozni. Ő örül ennek és segítségünkre siet.

Rendszeres olvasók