Április 30.

A próbák, amelyek elé az Úr állít és állítani fog még, az isteni szeretet jelei, gyöngyök a lélek számára. Kedveseim, elmúlik a tél és beköszönt a tavasz, amely annál több szépséget hoz majd, minél keményebbek voltak a viharok.

Április 29.

Vidáman, őszinte és nyitott szívvel járj, amennyire csak tudsz, és amikor nem vagy képes megmaradni a szent vidámságban, akkor se veszítsd el soha a bátorságodat és a bizalmadat Istenben.

Április 28.

Ne törődjetek azzal, ha szaporodnak a megpróbáltatások: az Isten közelében élő lelkeknek nagyobb próbákat kell kiállniuk.

Április 27.

A szenvedélyek lázongása és a mostoha körülmények között legyen támaszunk az Ő kimeríthetetlen irgalmának szelíd reménye: járuljunk bizalommal a szentgyónáshoz, ahol Ő minden pillanatban atyai szeretettel vár bennünket. Még akkor is, ha tudjuk, hogy nem vagyunk képesek ezt neki viszonozni. Ne kételkedjünk az ünnepélyesen kinyilvánított bűnbocsánatban. Helyezzünk bűneinkre - ahogyan az Úr tette - sírkövet.

Április 26.

Gondolatban és gyónásban nem kell visszatérni az előző gyónásokban már megbánt bűnökhöz. Őszinte bánatunkért Jézus már megbocsátotta azokat a gyóntatószékben. Ott Ő megjelent nekünk és nyomorúságainknak, mint hitelező a fizetésképtelen adósnak. Végtelen nagylelkűséggel széttépte a vétkeinkkel aláírt váltókat, amelyeket isteni könyörületének segítsége nélkül biztosan nem tudtunk volna megfizetni.
Visszatérni a régi bűnökhöz , újra vizsgáltatni akarva azokat csak azért, hogy még egyszer bocsánatot nyerjünk, mert kételkedünk az igazi megbocsátásban - nem bizalmatlanságot jelent-e ez a jóságban, amelyről már bizonyosságot kaptunk, amikor minden tartozásunkat eltörölte?... Csak ha a lélek megerősítésére szolgál, akkor gondoljuk újra bűneinket, amelyekkel megbántottuk Isten igazságosságát, bölcsességét, végtelen irgalmasságát: a bánat és a szeretet megszabadító könnyeivel sírjunk bűneink miatt.

Április 25.

Inkább akárhányszor a halál szenvedése, minthogy tudatosan bántsam meg Istent.

Április 24.

Az ördög egyetlen kapun át, az akarat kapuján tud bejutni lelkünkbe.Nincsenek titkos kapuk.
A bűn csak akkor bűn, ha akarattal követtük e. Ha nem így van, akkor nem bűnről van szó, hanem emberi gyöngeségről.

Április 23.

Ellenségünk, aki fölesküdött a megrontásunkra , erősnek látszik a gyengékkel szemben, de ha valakivel szemtől szemben kell harcolnia, akkor kitűnik gyávasága.

Április 22.

Ne adjátok lelketeket a kísértésnek - mondja a Szentlélek. A szív öröme a lélek élete, kifogyhatatlan szent kincs; a szomorúság viszont a lélek lassú halála. Semmire sem jó.

Április 21.

Az ördög olyan, mint egy megláncolt dühös kutya: addig tud támadni, ameddig a lánca engedi.
Maradj hát tőle távol. Ha túl közel mész hozzá, beléd harap és megfog.

Április 20.

Ha sikerül legyőznötök a kísértést, ennek olyan hatása van, mint a lúgnak a piszkos fehérneműre.

Április 19.

A gyónást, amely a lélek megtisztulása, el kell végezni legalább minden nyolcadik napon. Nyolc nap után, gyónás nélkül, én nem vagyok képes megőrizni lelkem tisztaságát.

Április 18.

Egyszerűségben járjatok az Úr útján és ne háborgassátok a lelketeket.
Gyűlölnötök kell hibáitokat, de ne legyen bennetek bosszúság. Maradjatok meg nyugalomban.

Április 17.

 Vigyázz, hogy ne veszítsd el soha bátorságodat, amikor lelki betegség veszélye fenyeget. Ha Isten valamilyen módon elgyengít, ez nem azért van, hogy elhagyd magad, hanem hogy visszatérítsen az alázathoz, hogy elővigyázatosabb légy a jövőt illetően.

Április 16.

Ó, mekkora boldogság rejlik a lelki harcokban! Elég, ha mindig úgy indulunk harcba, hogy biztosak vagyunk győzelmünkben.

Április 15.

Újra és újra emlékezetetekbe vésem bizalommal: semmitől sem kell félnie annak a léleknek, aki bízik az Úrban és reményét belehelyezi. Üdvösségünk ellensége mindig körülöttünk ólálkodik, megpróbálja kitépni szívünkből a horgonyt, amely az üdvösséghez köt, a bizalmat Atyánkban, Istenünkben. Fogjuk szorosan, nagyon szorosan ezt a horgonyt, ne engedjük el egyetlen pillanatra sem, különben minden elveszik.

Április 14.

Megértem, hogy a kísértések látszólag inkább beszennyezik a lelket, mintsem tisztítanák, de figyeljünk csak a szentek szavára. Álljon közülük most itt Szalézi Szent Ferenc, aki azt mondta: "A kísértések olyanok, mint a szappan, ami látszólag bepiszkolja a ruhát, a valóságban azonban megtisztítja".

Április 13.

Légy nyugodt: minél kedvesebb egy lélek Istennek, annál több megpróbáltatáson kell keresztülmennie. Bátorság tehát, és előre, mindig tovább!

Április 12.

Erősítsd meg lelkedet ás ne félj Lucifer erős haragjától! Jusson mindig eszedbe, hogy jó jel, ha az ellenség dühöng és üvölt akaratod ellen, mert ez azt mutatja, hogy még nem tudta elérni a célját.
Bátorság, kedves gyermekem! Teljes szívemből mondom: bátorság Jézusban! Nem kell félnünk, amíg örömteli szívvel mondjuk: Éljen Jézus!

Április 11.

Légy nyugodt, mert minél erősebbek az ellenség támadásai, annál közelebb van Isten a lelkedhez. Erre gondolj és töltekezz fel jól ezzel a nagy és megerősítő igazsággal.

Április 10.

Az ellenség támadásaikor Hozzá kell visszatérned, Benne kell remélned és Tőle kell várnod minden jót. Ne várd magadban, hogy az ellenség megjelenjen. Emlékezz, hogy aki menekül, az győz. Az ellenszenv első pillanatában fordítsd el a kísértőtől gondolataidat, és menekülj vissza Istenhez. Hajts térdet előtte és nagy alázattal ismételd ezt a rövid imádságot: "Irgalmazz nekem Uram, szegény betegnek." Azután kelj fel és szent megnyugvással folytasd utadat.

Április 9.

A hit és a tisztaság elleni kísértések az ellenség portékái - de ne féljetek tőlük, vessétek meg azokat. Ha jajong és lármázik az ördög, ez annak a jele, hogy még nem uralkodik akaratotokon. Ne zavarjon meg a találkozás ezzel a lázadó angyallal; akaratod mindig mondjon ellent sugalmazásainak, és nyugodtan élsz majd. Ez nem bűn, hanem Isten tetszése szerint való, és lelked épülésére szolgál.

Április 8.

Ne rémüljetek meg a kísértésektől! Ezek a lélek próbái. Isten így akarja megedzeni a lelket, amikor elegendő erőt lát benne a harchoz, és saját kezével kívánja átnyújtani neki a dicsőség koszorúját.
Eddig gyermeki életet éltél, az Úr most felnőttként kíván veled lenni. És mivel a felnőtt élet próbái sokkal nagyobbak, mint a gyermekéi, ezért érzed magad először felkészületlennek. A lélek életébe azonban eljön a nyugalom, és megerősödik. A nyugalom visszatér majd, nem késlekedik. Egy kis türelem még: minden javadra válik.

Rendszeres olvasók