Január 5.

"Testvéreim, kezdjük el ma a jót cselekedni, mert semmit sem tettünk ez idáig." - A szeráfi atya, Szent Ferenc szavai szóljanak most hozzánk ennek az új évnek kezdetén. Valóban, semmit sem tettünk mind ez ideig vagy csupán igen keveset. Az évek egymás után elhaladtak anélkül, hogy megkérdeztük volna magunktól, mivel is töltöttük azokat. Nem kell-e valamit kijavítani, valamit hozzátenni ahhoz, valamit elvenni abból, amit tettünk? Meggondolatlanul éltünk, mintha csak az örök bírónak nem kellene magához szólítania bennünket és számon kérnie cselekedeteinket, azt, hogyan használtuk fel időnket. Minden percről számot kell adnunk, a kegyelem minden művéről, minden szent ihletésről, minden alkalomról, amely jócselekedetre hív bennünket. Isten szent törvényének legkisebb megszegéséért is fe3lelnünk kell majd.

Rendszeres olvasók