Február 27.

Imádkozzatok a szószegőkért, a gonoszokért, a haragtartókért; imádkozzatok a Szentatyáért, az Anyaszentegyház minden szellemi, lelki és anyagi szükségletéért, és mondjatok külön imát mindazokért, akik a lelkek üdvösségéért munkálkodnak a Mennyei Atya dicsőségére.

Rendszeres olvasók