Július 20.

Ha a Legfőbb Jóhoz akarsz eljutni, ne állj meg az igazság keresésében. Engedelmes légy a kegyelem érintésekor, segítsd ihletéseid és vonzásait! Ne szégyelld Krisztust és az Ő tanítását!

Rendszeres olvasók