Június 14.

Arra törekszel, hogy lelkeket szerezz Jézusnak, és jóra tanítsd őket. Örülök ennek. Végezd a szentáldozást a Szentatyáért is!

Rendszeres olvasók