Július 9.

 - Atyám, miért sír, amikor magához veszi Jézust a szentáldozásban?
 - Ha az Egyház, amikor arról szól, hogy a Szeplőtelen Szűz méhében az Ige testet öltött, így kiált fel: szűzi méhet nem utáltál - akkor mit mondjunk mi nyomorultak? Jézus azonban azt mondta: Aki nem eszi az én testemet és nem issza az én véremet, nem lesz örök élete annak. Nagy szeretettel és istenfélelemmel járuljunk hát a szentáldozáshoz! Egész napunk teljen a felkészülés és hálaadás jegyében!

Rendszeres olvasók